Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Brzesko w liczbach

Geoportal Brzesko

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brzesko

Brzesko, gmina w województwie małopolskim, powiat brzeski.

Powierzchnia gminy Brzesko wynosi 103 km2, zajmuje 1404 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Brzesko zamieszkuje 36 264 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 145 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Brzesko wynosi 353, jest 300 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brzesko. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brzesko prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brzesko.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brzesko: 1031404
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brzesko: 0,52585
Lesistość w % w gminie Brzesko: 17,71513
Ludność na 1 km2 w gminie Brzesko: 353300
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brzesko: -0,7745
Liczba ludności ogółem w gminie Brzesko: 36 264145
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brzesko: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brzesko: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brzesko: 19,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brzesko: 90,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brzesko: 101677
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brzesko: 4,9760
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brzesko: 76,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brzesko: 13117
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brzesko: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brzesko: 970,2343
Przedszkola bez specjalnych w gminie Brzesko: 2083
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brzesko: 321,41428
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brzesko: 87,11269
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brzesko: 2,9840
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brzesko: 714301
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brzesko: 3 633-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Brzesko: 3 728-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brzesko: 4 212-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brzesko: 78,91959
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brzesko: 41,71245
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brzesko: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brzesko: 73,7619
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brzesko: 69,51864
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brzesko: 27,51168

Źródłem danych statystycznych dla gminy Brzesko jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brzesko, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brzesko. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.