Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Brzesko  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Brzesko

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Brzesko.

Mapa Geoportal Brzesko
Mapa z granicą gminy Brzesko

Dane urzędu

Urząd Miejski w Brzeskuul. Głowackiego 51Brzesko, 32-800

Tel: 14 6863100

Fax: 14 663-05-45

E-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Brzesko: 1202023

Witryna: www.brzesko.pl

Władze lokalne: Burmistrz Tomasz Jan LATOCHAburmistrz@brzesko.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Brzeska

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Brzesko to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Brzesko na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Brzeska, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Brzeska, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Brzeska

Gmina Brzesko w liczbach

Powierzchnia gminy Brzesko*

103 km2

1404 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Brzesko*

36 264 mieszkańców

145 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Brzesko*

353 mieszkańców na km2

300 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Brzesko

Geoportal Brzesko prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Brzesko, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Brzesko.

Dostęp do danych Geoportalu Brzesko

Jak powstał Geoportal gminy Brzesko?

Geoportal Brzesko powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Brzesko, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Brzesko.

Geoportal Brzesko umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Brzesko oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Brzesko, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Brzesko

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Brzesko?

Informacje na Geoportalu Brzesko

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Brzesko?

Korzyści z Geoportalu Brzesko

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Brzesko?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Brzesko.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Brzesko łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Brzesku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Brzeska zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Brzesko, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Brzesko oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Brzesko. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Brzeska możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Brzeska. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Brzesko. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Brzesko.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Brzesku.

  Geoportal gminy Brzesko posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Brzesko. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Brzesku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Brzesko przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Brzesku.

  W Geoportalu Brzesko przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Brzesko. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Brzesku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Brzesko zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Brzesko, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Brzesko oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Brzesko.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Brzesko. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Brzesko są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Brzesko podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Brzesko.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Brzesku. W Geoportalu gminy Brzesko udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Brzesku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Brzesko.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Brzesko. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Brzesko.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Brzesko, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Brzesko. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Brzesko.

 • Zabytki w gminie Brzesko

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Brzesko. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Brzesko oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Brzesko.

 • Informacje o wyborach w gminie Brzesko

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Brzesko. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Brzesko i wiele istotnych informacji.

Geoportal Brzesko dla mieszkańców

Geoportal Brzesko jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Brzesko. Na mapie Brzeska sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Brzesko mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Brzesko. Korzystając z map Geoportalu gminy Brzesko w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Brzesko są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Brzesko dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Brzesko dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu