Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Brzesko  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Brzesko

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Brzesko.

Mapa Geoportal Brzesko
Mapa z granicą gminy Brzesko

Dane urzędu

Urząd Miejski w Brzeskuul. Głowackiego 51Brzesko, 32-800

Tel: 14 6863100

Fax: 14 663-05-45

E-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Brzesko: 1202023

Witryna: www.brzesko.pl

Władze lokalne: Burmistrz Tomasz Latochaburmistrz@brzesko.pl

Aktualności z gminy Brzesko

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Brzeska

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Brzesko to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Brzesko na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Brzeska, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Brzeska

Gmina Brzesko w liczbach

Powierzchnia gminy Brzesko*

103 km2

1404 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Brzesko*

36 264 mieszkańców

145 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Brzesko*

353 mieszkańców na km2

300 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Brzesko

Geoportal Brzesko prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Brzesko

Jak powstał Geoportal gminy Brzesko?

Geoportal Brzesko powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Brzesko, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Brzesko umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Brzesko

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Brzesko?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Brzesko;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Brzesko;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Brzesko;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Brzesko;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Brzeska.
Informacje na Geoportalu Brzesko

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Brzesko?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Brzesko;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Brzesko;
 • Rejestr MPZP Brzesko;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Brzesko;
 • Mapa Topograficzna gminy Brzesko;
 • Mapa Solarna gminy Brzesko;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Brzesko;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Brzesko

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Brzesko?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Brzesko.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Brzesko łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Brzesku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Brzeska zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Brzesko, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Brzesko oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Brzesko. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Brzeska możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Brzeska. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Brzesko. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Brzesko.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Brzesku.

  Geoportal gminy Brzesko posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Brzesko. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Brzesku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Brzesko przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Brzesku.

  W Geoportalu Brzesko przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Brzesko. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Brzesku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Brzesko zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Brzesko, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Brzesko oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Brzesko.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Brzesko. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Brzesko są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Brzesko podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Brzesko.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Brzesku. W Geoportalu gminy Brzesko udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Brzesku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Brzesko.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Brzesko. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Brzesko dla mieszkańców

Geoportal Brzesko jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Brzesko. Na mapie Brzeska sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Brzesko mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Brzesko. Korzystając z map Geoportalu gminy Brzesko w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Brzesko są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Brzesko dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Brzesko dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować