Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Brzesko  sprawdź informacje Na Mapie gminy Brzesko

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Brzesko.

Mapa Geoportal Brzesko

Dane urzędu

Urząd Miejski w Brzeskuul. Głowackiego 51Brzesko, 32-800

Tel: 14 6863100

Fax: 14 663-05-45

E-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Brzesko: 1202023

Witryna: www.brzesko.pl

Władze lokalne: Burmistrz Tomasz Latochaburmistrz@brzesko.pl

Gmina Brzesko w liczbach

Powierzchnia gminy Brzesko*

103 km2

1404 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Brzesko*

36 264 mieszkańców

145 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Brzesko*

353 mieszkańców na km2

300 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Brzesko

Geoportal Brzesko prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Brzesko

Jak powstał Geoportal gminy Brzesko?

Geoportal Brzesko powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Brzesko, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Brzesko umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Brzesko

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Brzesko?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Brzesko;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Brzesko;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Brzesko;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Brzesko;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Brzeska.
Informacje na Geoportalu Brzesko

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Brzesko?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Brzesko;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Brzesko;
 • Rejestr MPZP Brzesko;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Brzesko;
 • Mapa Topograficzna gminy Brzesko;
 • Mapa Solarna gminy Brzesko;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Brzesko;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Brzesko

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Brzesko?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Brzesko.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Brzesko łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Brzesku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Brzeska zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Brzesko, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Brzesko oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Brzesko. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Brzeska możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Brzeska. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Brzesko. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Brzesko.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Brzesku.

  Geoportal gminy Brzesko posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Brzesko. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Brzesku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Brzesko przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Brzesku.

  W Geoportalu Brzesko przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Brzesko. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Brzesku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Brzesko zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Brzesko, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Brzesko oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Brzesko.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Brzesko. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Brzesko są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Brzesko podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Brzesko.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Brzesku. W Geoportalu gminy Brzesko udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Brzesku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Brzesko.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Brzesko. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Brzesko dla mieszkańców

Geoportal Brzesko jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Brzesko. Na mapie Brzeska sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Brzesko mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Brzesko. Korzystając z map Geoportalu gminy Brzesko w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Brzesko są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Brzesko dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Brzesko dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Normy jakości powietrza przekroczone

Normy jakości powietrza przekroczone o 1500%

Przejdź do wpisu